Autoverzekering

Zorgeloos rijden, dat is waar het ons om gaat

 

Uw autoverzekering kunt u uiteraard ook bij Autobedrijf Dekkers afsluiten. Samen met u wordt direct uw maandelijkse premie berekenend.

 

In samen werking met de Bovemij leveren wij verschillende verzekeringen waaronder:

 

Wettelijke aansprakelijkheid (WA): Deze wettelijk verplichte verzekering biedt dekking voor schade die uw klant met zijn auto aan anderen toebrengt.

 

Beperkt casco: Naast de wettelijke aansprakelijkheid zijn met deze autoverzekering ook diefstal, ruitschade, brand, storm, hagel, aanrijding met dieren en schade door natuurrampen verzekerd.

 

Volledig casco: Met een volledig cascodekking heeft uw klant een uitgebreidere dekking dan de beperkt cascoverzekering. Uw klant is naast schade die hij veroorzaakt aan anderen, verzekerd voor schade aan zijn eigen auto. Dat is ook het geval wanneer iemand anders schade aan zijn auto veroorzaakt. Wij vergoeden dan eerst de schade aan uw klant. Daarna zullen wij de schade op de veroorzaker verhalen.

 

Schadeverzekering voor Inzittenden: Met deze verzekering bieden wij een belangrijke uitbreiding op de dekking voor allerlei zaken die door de inzittenden vervoerd worden en dekking voor materiële gevolgschade in geval van letsel. Daarnaast worden de kosten van geneeskundige behandeling vergoed.

 

Ongevallenverzekering voor Inzittenden: Deze verzekering zorgt ervoor dat, als één van de inzittenden van uw auto overlijdt of blijvend invalide raakt

 

Rechtsbijstandverzekering: De rechtsbijstandverzekering verhaalt de schade aan de auto op de tegenpartij. Heeft uw klant zelf geen rechtsbijstand afgesloten? Dan moet hij zelf de schade verhalen op de tegenpartij.

 

Voor meer informatie neem contact op via 073-5211888